TZ: LADISLAV SUTNAR – VENUŠE INSPIRACE SUTNAR

Typ článku: Muzea a výstavy

Datum vložení: 22. 05. 2015

Výstava „Ladislav Sutnar – Venuše“ v Galerii města Plzně je jednou z trojice výstav sledujících a z různých úhlů pohledu mapujících život a tvorbu významného plzeňského rodáka, celosvětově uznávaného návrháře užitkových předmětů, průkopníka vizuálního designu a malíře Ladislava Sutnara. Výstava je pořádána ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Západočeským muzeem v Plzni v rámci zastřešujícího projektu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara „Návrat Ladislava Sutnara“, který je jedním ze stěžejních projektů programu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Současně probíhající výstava „Inspirace Sutnar“ představuje práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU reflektující inspirativní odkaz tohoto výjimečného umělce.


 

Galerie města Plzně, nám. Republiky 40, Plzeň
22. 5. – 6. 8. 2015 / vernisáž 21. 5. 2015 v 17 hodin
 

 

 

K již probíhajícím výstavám „Ladislav Sutnar – knižní tvorba“ v Galerii Ladislava Sutnara a „Ladislav Sutnar – užitá tvorba“ v Západočeském muzeu v Plzni se nyní přidává i prezentace další oblasti tvorby tohoto všestranného umělce. Galerie města Plzně představí ve výběru obrazů a tisků ze soukromých i veřejných sbírek slavný cyklus ženských aktů – Venuše. Sutnar, který se začal malbou intenzivně zabývat ve svých pětašedesáti letech, svým Venuším říkal Joy Art – umění radosti. Geometricky komponované figury byly jeho reakcí na soudobé americké společenské a umělecké tendence, zejména na pop art. Inspirovat se nechal fotografiemi, dobovými časopisy i vlastní zkušeností ze života v těsné blízkosti nočních klubů v New Yorku.
 
Výstava, kterou připravil prof. Tomáš Vlček, shrnuje dosavadní poznání Sutnarovy tvorby a nově ukazuje její význam, a to při příležitosti prezentace Sutnarova díla v domě, ve kterém se Ladislav Sutnar narodil 9. listopadu roku 1897,“ říká ředitelka Galerie města Plzně Mgr. Zuzana Motlová.

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Josef Mištera shrnuje Sutnarovu tvorbu meziválečnou: V období první republiky se Ladislav Sutnar paralelně pouští do tvorby
v různých odvětví ch designu. Jako by to nebyl jeden autor, ale celý zástup – velké designérské studio.”
K Sutnarovu působení v USA Mištera říká: “Po příchodu do USA se Sutnarovo úsilí zužuje a koncentruje směrem k designu informací. A to jak v poloze praktické, grafické tvorbě i práci teoretické v definování oborů grafický design a vizuální komunikace. V poslední etapě své tvorby potom jakoby zavřel dveře za vším, co v jeho tvorbě předcházelo. Zůstává pouze malba - rozsáhlý cyklus Venuší.” Děkan “Sutnarky” dále vzpomíná: “Když jsem předával Cenu Ladislava Sutnara docentovi Šetlíkovi, hovořili jsme o jeho návštěvě Ladislava Sutnara v New Yorku v 60. letech. Pan Šetlík chtěl tehdy samozřejmě se Sutnarem hovořit o jeho celoživotní tvorbě. Pro Sutnara to byla však uzavřená záležitost. Jediné, o čem chtěl hovořit, byly jeho Venuše. Je fantastické, jak se dokázal odstřihnout od toho gigantického díla, které měl za sebou, a koncentrovat se plně na své téma aktuální.”

Kurátor výstavy prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. k výstavě uvádí:
„Z rozsáhlého díla výtvarného umělce světového významu, plzeňského rodáka Ladislava Sutnara, patří obrazy Venuší k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným Sutnarovým projevům. Jsou průsečíkem dvou základních tendencí života a kultury, civilizace a společnosti 20. století. Prvou je všeobecná potřeba uplatnit dokonale funkční tvar, ať už se jedná o stroj, vnímání přírody, nebo lidského těla jako základ moderní kultury. Tou druhou tendencí bylo posunutí ideálu ženského těla do roviny sexuálního, masově působivého idolu. V šedesátých a v první polovině sedmdesátých let minulého století Sutnar vytvořil sérii kreseb, koláží a maleb, ve kterých obě tendence spojil. Vyšel z fotografií krásných, většinou téměř nahých dívek a žen, obrazů rozmnožovaných v nezměrném množství edic a výtisků dobových časopisů a podrobil je přísným kritériím tvaru založeného na geometrii a na dalších postupech výtvarného myšlení. Jak výstava dokládá, Ladislav Sutnar se stal osobností, která překlenula názorové hranice protikladných tvůrčích modelů a směrů, výtvarné klasiky i populární kultury moderní doby, expresivně založených obrazů velkých, geometricky utvářených ploch v malbě zvané Hard-edge i fluidum opiátu masové kultury zviditelněného do podoby provokativního civilizačního svědectví díky tvorbě Sutnarových žáků a následovníků v hnutí pop-artu, zejména díky americkému umělci pocházejícímu z rodiny slovenských přistěhovalců Andy Warholovi.“
 
“Společným jmenovatelem multioborové “produkce” Sutnara je geometrie v porcelánových servisech, stejně jako designu hraček i plakátech, či tvorbě knižní. Konstrukce – kostra geniálně a precizně vystavěná ze základních geometrických tvarů. Tak se rodily i tyto úchvatné figury Venuší,"
rozplývá se nad obrazy děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Josef Mištera
 
„Výstava Venuší z celoročního projektu Návrat Ladislava Sutnara, který geniálního plzeňského umělce navrací jeho rodnému městu – Evropskému hlavnímu městu kultury 2015, je z celého cyklu zřejmě nejatraktivnější, a to nejen představenými uměleckými díly, ale i jejich osudy. Spousta z těchto unikátních obrazů musela projít náročným procesem restaurování, aby se návštěvníkům ukázaly v plné kráse. Navíc kurátorská interpretace výstavy kreslí přímou linku mezi Sutnarem a Warholem, respektive pop-artem. Po rekordní návštěvnosti předchozí výstavy zde v Galerii města Plzně, kterou jsme zahájili kulturní rok 2015, nyní opět očekáváme velký zájem veřejnosti, “ doplňuje programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.
 
Souběžně s výstavou „Ladislav Sutnar – Venuše“ probíhá v Galerii města Plzně výstava s názvem „Inspirace Sutnar“, která prezentuje práce studentů Fakulty designu a umění Ladislava Západočeské univerzity v Plzni. Studenti ve svých dílech reflektují Sutnarovu práci a principy tvorby a vyzdvihují tak odkaz tohoto významného umělce. K vidění jsou Sutnarovy Venuše vystupující ze svých obrazů, dřevěné hračky, vystřihovánky a hry inspirované slavnou stavebnicí Build the Town, interiérové dekorace a doplňky, šperky geometrických tvarů, autorské objekty, knihy a mnoho dalšího.
 
„Sutnar žije – tak zní heslo z kampaně na soutěž Teendesign. To heslo vymysleli naši studenti. Je pravdivé. Ladislav Sutnar má současným studentům stále co říci. Na výstavě „Inspirace Sutnar“ můžete sledovat duchovní rezonanci mezi dílem Ladislava Sutnara a pracemi studentů fakulty, která nese jeho jméno,“ doplňuje děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Josef Mištera.
 
Další výstavy z cyklu Návrat Ladislava Sutnara:
Ladislav Sutnar – knižní tvorba / Galerie Ladislava Sutnara / 11. 3. – 29. 8. 2015
Ladislav Sutnar – užitá tvorba / Západočeské muzeum v Plzni / 16. 5. - 8. 11 2015
Hommage à Sutnar – Evropa, kultura / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU / 8.5. -
29.5. 2015

 Autor: Maldika - Autor z oblibeny.cz

Články o kultuře, zábavě a cestování

Vkládejte jen vlastní články shodné s tématem webu. Nevhodné články budou smazány. Zakazujeme vkládat texty z jiných webů. Při porušování autorských práv nás prosím kontaktujte.

O sekci články o kultuře

Reklama za vstupenky • Požádat o aktualizaci článku • Jak přidat článek?

 

Autory článků jsou sami uživatelé. Vkládejte prosím pouze vaše vlastní články, které jsou shodné se zaměřením našeho webu, tedy články o kultuře. Oblibeny nenese odpovědnost za jejich slohovou podobu a gramatické chyby. Nevhodné články budou bez varování smazány. Oblibeny.cz si vyhrazuje právo smazat, nebo změnit obsah článků. Je zakázáno vkládat texty z jiných webů. V případě podezdření na porušování autorských práv nás prosím neváhejte kontaktovat. Naleznete u nás novinky ze světa kultury, informace a články, hudební recenze, kulturní zprávy, aktuality o tom co se kde děje a jiné aktuální události.