ČESKÉ KOŘENY VE ŠVÉDSKU – premiéra dokumentu

Typ článku: Film a recenze

Datum vložení: 01. 03. 2010

Dne 15. února se v Městské knihovně v Praze uskutečnila premiéra pilotního dílu dokumentární série České kořeny. Zcela naplněný sál po krátkém představení projektu shlédl 60minutový dokument o Češích ve Švédsku a odměnil jej dlouhotrvajícím potleskem. Půlroční napětí autorského týmu i těch, kdo se ocitli před kamerou, které umožnili proniknout do svého života, odplulo s viditelně i slyšitelně příznivým ohlasem početného publika.


Po promítnutí se na pódiu autoři krátce zmínili o záměrech, které vedly ke vzniku filmu, o zájmu o projekt u jednotlivých rodin, o těžkém výběru mezi množstvím zajímavých osobností českého původu, usazených ve Švédsku. Pro většinu z nás doma je možná Švédsko, pokud jde o povědomí o českém živlu, zemí neznámou. Žije zde ale mnoho tisíc našinců, kteří jsou ve velké většině velmi úspěšní a také aktivní – jak ve švédské společnosti samé, tak rozvíjejí česko-švédskou spolupráci nebo i bohatou spolkovou činost v krajanských organizacích. Tyto skutečnosti byly mimo jiné také důvodem, proč pilotní díl zamířil právě do Švédska.

 

Dokument je sondou do života osmi českých rodin či jednotlivců, žijících v různých částech Švédska. Co jim tato země dala či vzala? Jak pohlížejí na svůj odchod z Československa a na svůj život na severu po čtyřiceti letech? Jak vidí ze svého zorného úhlu Švédsko a švédskou společnost oni i jejich děti zde narozené nebo již i čeští partneři jejich dětí, kteří sem přišli po roce 1989? Film nahlíží nejen do prostředí českých rodin, ale přibližuje i atmosféru švédských měst a venkova, kterou dokresluje originální švédská i česká hudba.

 

Mezi významnými hosty premiéry byli zástupci Švédského velvyslanectví v Praze, zástupci Nordic chamber, bývalá velvyslankyně ve Švédsku JUDr. Marie Chatardová, příbuzní a přátelé rodin, které se ocitly před objektivem kamery. Premiéra zaznamenala i značný zájem médií, vícenásobně (redaktory různých stanic) byl zastoupen Český rozhlas, mezi hosty byli i filmaři-dokumentaristé.


Čestným hostem byl i zástupce filmovaných osobností, houslový virtuos a také organizátor hudebních událostí Jaroslav Šonský ze švédského Norrköpingu. Záznam z jeho live koncertu (s klavíristkou Patriícií Bretas) byl využit v části filmu. Filmem zněla symbolicky například skladba Z domoviny od B. Smetany, jejíž úryvek J. Šonský zahrál i přímo při natáčení dokumentu.


Hudební složka přispěla zřejmě vedle zdařilé kamery i střihu, přirozeného vystupování filmovaných, dobrého počasí při natáčení i dalších okolností k celkově velmi příznivému hodnocení, kterého se dokumentu dostalo okamžitě po promítnutí*.

 

Pilotní dokument bude mít kromě pražské premiéry ještě premiéru moravskou
(Kyjov nebo Hodonín –v jednání) a premiéru švédskou (13. května na setkání zástupců
i členů Svazu českých spolků ve Švédsku – Kyrkekvarn).
Film bude dále nabídnut České televizi, Ministerstvu zahraničí, také k využití v krajanských spolcích ve Švédsku ale i jinde, a bude uplatněn na filmových festivalech.
Cílem pilotního dílu je otevřít cestu k možnosti natočit další díly věnované Čechům žijícím v dalších zemích, a tak zmapovat přínos českých krajanů těmto zemím. Důležitým motivem je také snaha pomoci překročit mnohdy uměle, dřívějším režimem či obecnými předsudky vytvořené bariéry mezi námi doma a Čechy ve světě.

 

Kdo se na projektu podílí?
KAM Studio - zabývá se tvorbou dokumentárních cyklů s cestopisným zaměřením. Sídlí v jihomoravském Kyjově (Jungmannova 1172).
Více na www.kamstudio.cz
Na projektu České kořeny pracují Tomáš Kubák (608 621 454, tomkubak@kamstudio.cz) a Veronika Hollerová (777 908 294, ni.ca@seznam.cz)

Mezinárodní český klub (MČK), občanské sdružení, vydává časopis pro Čechy v zahraničí Český dialog a organizuje řadu akcí se zaměřením na prohlubování kontaktů s krajany ve světě. Sídlí v Praze (Sokolovská 179, P9). Více informací najdete na www.cesky-dialog.net 
Za projekt v MČK odpovídá Ing. Martina Fialková, 603 930 074, m.fialkova@centrum.cz 


* Podrobněji k hudbě, která je součástí dokumentu
Kromě zmíněného díla B. Smetany filmem zněla například i švédská romantická hudba v podání Norrköpingského symfonického orchestru nebo typické zlidovělé popěvky švédského písničkáře Taubeho. Působivý úvod a závěr obstarala signifikantní melodie Visa från Utanmyra velice známého jazzového hudebníka Georga Riedla, žijícího ve Švédsku, narozeného v Karlových Varech, spoluautora evropsky proslulé nahrávky Jazz pa Svenska a autora filmové hudby k Pipi Dlouhé punčoše.

 

Pilotní díl projektu byl realizován za finanční podpory Okresní hospodářské komory Hodonín, firmy Flextron Kyjov, Města Kyjov, Vinařství Mutěnice.
Pražská premiéra se uskutečnila s podporou Švédského velvyslanectví v Praze
a Nordic chamber.
 


Autoři projektu vítají zájem podpořit finanční i jinou pomocí natáčení dalších dílů
(nebo výrobu DVD z tohoto prvního, švédského).
Stejně tak nás mohou kontaktovat i představitelé krajanských spolků či jiných organizací, které by měly zájem o natočení podobného dokumentu v zemi, kde žijí.

 

V Praze, dne 20. února 2010
Tiskový servis: Ing. Martina Fialková, Mezinárodní český klub, tel.: 603 930 074
m.fialkova@centrum.cz , www.cesky-dialog.net

 

Výběr z ohlasů

JUDr. Marie Chatardová, bývalá velvyslankyně ČR ve Švédsku, nyní ředitelka Diplomatického protokolu MZV ČR promluvila přímo po promítnutí filmu
Děkuji realizátorům tohoto dokumentu za jejich iniciaivu. Domnívám se, že Švédsko coby místo "pilotního" filmu není náhoda. Naši krajané jsou tam totiž velmi aktivní a úspěšní, osobně bych mezi nimi jen s velkými obtížemi vybrala pouhých osm životních příběhů. Vždy bych měla pocit, že jsem někoho opomenula.


Téměř všude, kam jsem ve Švédsku přijela, žil někdo z krajanů a často přispívali k úspěšným prezentačním akcím organizovaným ambasádou (dokonce i za polárním kruhem) i k celkovému pozitivnímu obrázku naší vlasti. Takže na otázku "Co víte o České republice?" mi leckde neodpověděli pouze obvyklými "Praha, pivo, lední hokej", ale přidali i jméno někoho, koho znali ze svého okolí a kdo přišel z ČR..Přeji i touto cestou našim krajanům ve Švédsku jen vše dobré!

 

Jindra a Eva Šípkovi (filmovaní) - mailem
Tak máte den po premiéře filmu. Už včera večer nám hned po představení telefonovali
dva z našich kamarádů a byli móóóc filmem nadšeni.
Celá myšlenka, kompozice, záběry, sestřih, prezentace, no všechno je moc nadchlo.
Prý tam bylo asi 200 lidí, mezi nimi i význační hosté..........a i jiní lidé, které známe.
Potěšilo je i Vaše přijetí, celá organizace a prý i s pohoštěním, no byli nadšeni.
Od známých ze všech stran dostáváme mejly a telefonáty s ocenením Vašeho
filmu. Kvalitně, profesionálně, s citem, proste jen ty nejlepší
oceňující reakce.
Tak Vám chceme k výsledku Vaší práce i k premiéře moc pogratulovat a těšíme
se na setkání a shlédnutí celého filmu na Kyrkekvarnu.

 

Alexandra Kremlová – Severská společnost
Dobrý den, chtěla bych vám nejdříve poděkovat za krásný večer včera v knihovně a velký
zážitek z filmu České kořeny...
Marie Poláčková - Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy . Děkuji za báječný podvečer. Byla jsem mile překvapená, jaká atmosféra v sále panovala.

 

Tom Kubák (KamStudio, Kyjov) – námět, produkce, kamera a střih
Martina Fialková (Mezinárodní český klub, Praha) – námět, produkce, rozhovory, výběr hudby
Veronika Hollerová (externě, Kyjov) – komentář a rozhovoryAutor: taita2 - Autor z oblibeny.cz + tiskové zprávy pořadatelů

Články o kultuře, zábavě a cestování

Vkládejte jen vlastní články shodné s tématem webu. Nevhodné články budou smazány. Zakazujeme vkládat texty z jiných webů. Při porušování autorských práv nás prosím kontaktujte.

O sekci články o kultuře

Reklama za vstupenky • Požádat o aktualizaci článku • Jak přidat článek?

 

Autory článků jsou sami uživatelé. Vkládejte prosím pouze vaše vlastní články, které jsou shodné se zaměřením našeho webu, tedy články o kultuře. Oblibeny nenese odpovědnost za jejich slohovou podobu a gramatické chyby. Nevhodné články budou bez varování smazány. Oblibeny.cz si vyhrazuje právo smazat, nebo změnit obsah článků. Je zakázáno vkládat texty z jiných webů. V případě podezdření na porušování autorských práv nás prosím neváhejte kontaktovat. Naleznete u nás novinky ze světa kultury, informace a články, hudební recenze, kulturní zprávy, aktuality o tom co se kde děje a jiné aktuální události.