Přístav - diskografie a koncerty

http://www.kapelapristav.cz/  Město: Brno  Žánr: Folk

Přístav

Přístav

Složení skupiny

Aleš Hrbek - kytara, zpěv, mandolína

Vít Buriánek - sólo kytara, zpěv

Aleš Macků - kytara, zpěv

Martina Strnadová - perkuse, zpěv

Pavel Palán - baskytara, zpěv


Informace o skupině

Mladá brněnská skupina vznikla 22. listopadu 1996 ve 12.32:57 SEČ. Tehdy se parta mladých, muzikantsky nevzdělaných antitrampů rozhodla založit nejlepší kapelu všech dob. Po první zkoušce členové kapely došli ke společnému názoru, že by bylo moudré odbourat, tak trochu nadsazenou, předponu nej- ve slově nejlepší. Po druhé zkoušce kapela vyrušila slovo …lepší úplně a zůstala pouze u slova kapela. Kapelníkem stal se hudebně nejvzdělanější (se dvěma měsíci LŠU) Vít Buriánek. Další důležité posty, jako například nástěnkář, kronikář, účetní.... byly do budoucna přiděleny zpěvačce, neboť se nikdo jiný neprokázal být k těmto funkcím schopnější. Co se týká názvu, byl z nepřeberného množství (Holé Glozny, Víťa a spol., Aleš a spol., Petra a spol., Petr a spol. ...) vybrán vystihující název Přístav. Úspěchy: V roce 1997 nastává doba temna provázená absolutním nezájmem stran pořadatelů. V roce 1998 přišel nečekaný vzestup kapely, a to díky nové pěvecké posile v podobě Aleše Macků. V létě téhož roku skupina dostává první PORTU. Aby zabránili vzájemným krádežím keramické skulptury, jenž měla a má sloužit coby vítězná upomínka na jeden z nejvýznamnějších festivalů, rozhodli se soutěžit do momentu, kdy každý z členů Přístavu postaví "svůj" keramický výtvor na "svoji" poličku ve "svém" pokojíčku. Toto silné předsevzetí se splnilo v letech 1999 a 2001 na Trampské Portě v Ústí nad Labem a na Portě v Plzni. Na sklonku roku 2001 se naskytla možnost nahrání cédéčka. Této nabídky Přístav využil a na podzim roku 2001 spatřila světlo světa deska Prašná cesta (Good Day Records). Zbytek: Jedna z nejhezčích dob skončila jarem 2002, kdy nastala nucená pauza kvůli zdravotním problémům kytaristy. Aby toho nebylo málo, dalším rokem odešla těhotná zpěvačka s nastávajícím tatínkem basistou. Zdravé jádro kapely ovšem nepodlehlo panice a začátkem podzimu roku 2003 našlo kontrabasistu Aleše Maršu a zpěvačku Martinu Strnadovou. Díky nepoměru "keramických Port" k počtu členů kapely bylo nutné navázat na zpřetrhanou nit soutěžení, což přineslo ovoce - na loučící se soutěžní sezónu roku 2004 kapela zvesela zamávala soškou "slovenské" Porty a dvěmi soškami Porty Trampské. Přítomnost: Od konce roku 2004 odešel do důchodu kontrabasista Aleš Marša. A místo něho nastoupil ostřílený hospodský hráč Pavel Palán.

Diskografie Přístav