Expozice pravěku a raného středověku

Podobné akce

Typ akce: Výstava

Zahájení: 28. 7. 2002
Ukončení: 01. 1. 2018

Popis akce

Zahrnuje časové období od starší doby kamenné do raného středověku. Expozice začíná nálezy ze starší doby kamenné a střední doby kamenné. Z vystavených kolekcí kamenných štípaných nástrojů vyniká především soubor štípané industrie od Lipenské přehrady(mezolit).

V dalším sále pokračuje expozice nálezy z mladší až pozdní doby kamenné. Tato období jsou zastoupena především ojedinělými nálezy hlazených kamenných nástrojů či kolekcí zlomků nádob ze sídliště Dehtáře. Starší dobu bronzovou reprezentují četné nálezy z mohyl, sídlišť a depotů.

Ze zajímavých exponátů lze jmenovat např. hromadné nálezy měděných hřiven a žeber. Střední doba bronzová, období typické mohylovým pohřbíváním, je přiblížena např. četnou keramikou a bronzovými předměty z mohyl. Mladší až pozdní doba bronzová je doložena kupř. depotem celých i poškozených bronzových předmětů z Holašovic či kolekcí keramiky z Bechyně.

Doba halštatská je obdobím nového budování mohyl, ze kterých pochází také většina vystavených bronzových předmětů a keramických nádob. Následující doba laténská je obdobím nástupu historických Keltů. V expozici je prezentována především četnými nálezy z oppida Třísov. Germáni, kteří vystřídali Kelty a byli v Čechách usazeni až do příchodu Slovanů (polovina 6.stol ), jsou v expozici zastoupeni např. sídlištními nálezy ze Zlivi či nálezy ze žárového pohřebiště Přešťovice.

Z raně středověkého období reprezentovaného Slovany, pochází četné nálezy keramiky z mohyl , budovaných v 8.-9. století. Mladší období (11.-l2. stol.), ve kterém již byly jižní Čechy pod přemyslovskou správou, zastupují četné nálezy z hradiště Doudleby.

Místo konání: Jihočeské muzeum

Přesná adresa: Dukelská 1 Jihočeský kraj, České Budějovice (Hledat na mapě)

České Budějovice (okres: České Budějovice kraj: Jihočeský kraj stát: Česká republika)

Předchozí akce:
Následující akce: Krajinou Orlických hor

Vkládání kulturních akcí zdarma

Kulturní akce mohou zcela zdarma vkládat registrovaní a přihlášení uživatelé.

Pro lepší zviditelnění kulturní akce na našem webu, nás neváhejte kontaktovat.


Informace o kulturních akcích nemusejí být aktuální. Účinkování na dané kulturní akci si ověřte přímo na stránkách pořadatele kulturní akce!