Příroda jižních Čech

Podobné akce

Typ akce: Výstava

Zahájení: 28. 7. 2002
Ukončení: 01. 1. 2018

Popis akce

Ve čtyřech sálech přírodovědné expozice je možné se seznámit s bohatstvím a rozmanitostí jihočeské přírody. Největší prostor je zde věnován fauně a flóře jedinečného komplexu rybničních soustav jihočeských pánví, rozsáhlých lesů, nížin a pohraničních hor. Ve zkratce jsou zde prezentovány i typické rostliny a živočichové rašelinišť, kulturní zemědělské krajiny i lidských sídlišť. Pestrost jihočeské přírody je demonstrována především na exponátech více než dvou set ptáků z jedinečné sbírky Karla Mrázka. Tato sbírka, která vznikala v letech 1920 -1955, je proslulá zejména dokonalostí preparační práce a z tohoto hlediska patří k nejlepším u nás. Kolem dvou set nejtypičtějších druhů hmyzu, zejména brouků a motýlů, jen symbolicky připomíná druhové bohatství jihočeské fauny bezobratlých. V geologické části expozice jsou přehledně uspořádány vzorky hlavních typů usazených, vyvřelých i přeměněných hornin a ukázky běžných druhů nerostů v uspořádání podle geologického systému. Výběr exponátů zde nebyl omezen pouze na jihočeský region; jsou zde i vzorky z typových lokalit. V dalším prostoru jsou vzorky a jednoduchými náčrty znázorněny hlavní geologické jednotky, jejich důležité horniny a nerosty z jižních Čech. Pozoruhodné jsou zvláště vzorky získané z pegmatitových a křemenných žil, nerosty jihočeských hadců a zejména kolekce jihočeských vltavínů. Dlouhodobá didaktická výstava "Houby jižních Čech" je průřezem jihočeskou mykoflórou. Houby jsou uspořádány v několika celcích charakterizujících jednotlivé biotopy zastoupené v jihočeské krajině. Základem expozice jsou modely z dílny PhMr. Karla Voneše z Měřína. Soubor 859 kusů modelů je největší sbírkou svého druhu u nás a zřejmě i v Evropě.

Místo konání: 2. patro, Jihočeské muzeum v Č. Budějovice

Přesná adresa: Dukelaská 1 (Hledat na mapě)

České Budějovice (okres: České Budějovice kraj: Jihočeský kraj stát: Česká republika)

Předchozí akce:
Následující akce: Krajinou Orlických hor

Vkládání kulturních akcí zdarma

Kulturní akce mohou zcela zdarma vkládat registrovaní a přihlášení uživatelé.

Pro lepší zviditelnění kulturní akce na našem webu, nás neváhejte kontaktovat.


Informace o kulturních akcích nemusejí být aktuální. Účinkování na dané kulturní akci si ověřte přímo na stránkách pořadatele kulturní akce!