Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Podobné akce

Typ akce: Zvířata

Zahájení: 01. 1. 2015
Ukončení: 31. 12. 2019

Vstupné: 90/60,-

Popis akce

Roku 1926 oslavil 25. výročí trvání spolek přátel přírody, akvaristů a teraristů IRIS. Za těchto 25 let pravidelně vydával stejnojmenný časopis a v červnu roku 1925 uspořádal výstavu, která měla velký ohlas. Proto ke svému jubileu nadělil sobě i Plzeňanům dárek velmi neobvyklý - zoologickou zahradu. V tehdejším Československu existovala teprve jedna jediná ZOO zřízená německými milovníky přírody v Liberci a profesor Janda v Praze musel vynaložit ještě mnoho úsilí, aby až po dalších pěti letech uspěl v záměru dát ZOO i hlavnímu městu.
Botanická zahrada v Plzni vznikla v roce 1961 na místě bývalé Kodetovy zahrady blízko přírodního divadla. Zasloužil se o to pan Miroslav Vaňousek, známý plzeňský botanik, terarista a cestoval, který zahradu vedl až do roku 1982. V roce 1981 se spojila se sousední zoologickou zahradou v jeden celek, ale vzájemně se nijak neovlivňovaly. Teprve se stavbou skleníku pro sbírky sukulentů jižní Afriky, Madagaskaru a Kanárských ostrovů se začala rozvíjet myšlenka uspořádat společné zoologicko-botanické expozice. V září roku 1993 byl skleník otevřen a návštěvníci tak mohli spatřit nový systém v uspořádání botanických sbírek, zcela odlišných od těch, které se dříve v botanických zahradách užívaly. Expozici tvoří nejen rostliny, ale i zástupci živočišné říše příslušných oblastí.

V současné době je celá zahrada uspořádána podle biogeografických oblastí. Rostliny jsou v rostlinných společenstvech a představují tak typické biotopy daných částí světa. Převažují zde expozice palearktické (Evropa, Asie) a nearktické oblasti (Severní Amerika), tedy míst s podobnými klimatickými podmínkami jako u nás. Etiopskou oblast představují sukulenty jediného expozičního skleníku. Zbývající oblasti jsou po botanické stránce zastoupeny už méně.

Otevírací doba:
listopad - březen denně od 9.00 do 17.00
duben - říjen denně od 8.00 do 18.00

Místo konání: Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Přesná adresa: Pod vinicemi 9 (Hledat na mapě)

Plzeň (okres: Plzeň-město kraj: Plzeňský kraj stát: Česká republika)

Vkládání kulturních akcí zdarma

Kulturní akce mohou zcela zdarma vkládat registrovaní a přihlášení uživatelé.

Pro lepší zviditelnění kulturní akce na našem webu, nás neváhejte kontaktovat.


Informace o kulturních akcích nemusejí být aktuální. Účinkování na dané kulturní akci si ověřte přímo na stránkách pořadatele kulturní akce!