Kulturní akce kraj Jihočeský krajZámek Ohrada

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Hluboká nad Vltavou

Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708 - 1713 v barokním slohu podle projektu architekta P. I. Bayera pro knížete Schwarzenberka jako lovecký zámek,…


Státní zámek Třeboň

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Třeboň

Ve 13. století vznikl na území dnešní Třeboně panský dvorec, který bránil obchodní cesty a rodící se místo městských trhů, místo setkávání kultur a…


Valdek

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Hrachoviště

Hrad Valdek postavil rod Buziců, údajně snad Oldřich Zajíc. Počáteční osudy hradu jsou nám známé pouze útržkovitě, ale s určitostí víme, že jej…


Zámek Bechyně

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Bechyně

Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z…


Hrad Rožmberk

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Rožmberk nad Vltavou

Hrad byl postaven na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají. S původním německým názvem…


Hrad a zámek ve Stráž nad Nežárkou

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Stráž nad Nežárkou

Místo, kde se nachází hrad a zámek ve Stráži nad Nežárkou má velmi bohatou historii, která sahá až na začátek našeho letopočtu. Jednotlivé etapy…


Zámek Týn nad Vltavou

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Týn nad Vltavou

Postaven roku 1699 stavitelem d’Alfierim na místě několika měšťanských domu pro správu arcibiskupského panství. V zámku sídlí muzeum .


Hrad Zvíkov

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Zvíkovské Podhradí

Historie hradu Zvíkova je od počátku spjata s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. (1197…


Rožmberk nad Vltavou

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Rožmberk nad Vltavou

Hrad pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů -…


Pravěk a doba slovanská

01. 03. 2009 - 31. 12. 2018 - Písek

Expozice svou bohatou dokumentací ukazuje historii počátků osídlení území města a jeho okolí. Jsou zde prezentovány výsledky dlouholetých výzkumů,…