Kulturní akce kraj Jihomoravský krajZámek Jevišovice

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Jevišovice

Zámek Jevišovice patří mezi dominanty stejnojmenného města. Zámek vznikl na konci 19. století pseudogotickou přestavbou nevelkého loveckého…


Babice

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Babice nad Svitavou

Nahradě a v jeho okolí se konají nejrůznější kulturní akce. Památka je vynikajícím místem pro výlety, odpočinek a relaxaci.


Církevní stavba

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Brno

Roku 1323 zde královna Eliška Rejčka nechala vystavět chrám Nanebevzetí Panny Marie a založila klášter cisterciaček. Roku 1783 do bý,valé,ho klá…


Cornštejn

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Bítov

Rozsáhlá zřícenina hradu založeného Lichtenburky v 1. polovině 14. století. Roku 1465 byl hrad dobyt vojskem krále Jiřího z Poděbrad. Po roce 1542…


Děvičky

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Pavlov

nebo také Dívčí hrady - Meidenburg - Maidberg Zeměpanský hrad Děvičky je velmi starý - poprvé se uvádí roku 1222 pod svým slovanským názvem…


Zámek Bučovice

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Bučovice

Bučovický zámek je unikátní stavbou italské renesance na sever od Alp. Na rozdíl od většiny našich renesančních zámků se nejedná o renesanční…


Muzeum lehkého opevnění vz. 37

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Břeclav

Možnost prohlídky plně vyzbrojeného a vystrojeného ČS. lehkého opevnění vz. 37 u Břeclavi s průvodcem v dobové vojenské uniformě. Otevřeno každou…


Zámek Milotice

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Milotice

Tento malebný barokní zámek se nachází v obci Milotice, která leží v jihovýchodní části Moravy, cca 60km od Brna, 8km od Kyjova, v regionu bohatých…


Státní zámek Uherčice

01. 01. 2015 - 31. 12. 2019 - Uherčice

O nejstarších dějinách obce a době, kdy na Uherčicích vznikla tvrz, dodnes nic přesnějšího nevíme. Prvním písemným záznamem, který se nám dochoval,…


Trénování paměti a inteligence

01. 01. 2008 - 31. 12. 2018 - Brno

Zvyšování kapacity paměti a rozumových schopností včetně komunikace a zvládání stresu.