DNK - diskografie a koncerty

http://www.dnk.wz.cz  Město: Brandýs n.L.  Žánr: Virval Core

DNK

 

 

Složení skupiny

Filípek - bibeny a řvaní

Špígl - basa a veverky

Mazi - kytara a řvaní

Saguan - kytara a řvaní 

 

Informace o skupině

 Za dávných dob, na sklonku milénia, v zemi prolezlé skrz naskrz kapitalismem, komunismem, fašismem a jiným sobectvím a hlupstvím, kde drobotina lidská neviděla žádnou budoucnost, zrodila se kapela, jak jinak než bez budoucnosti. Jedinou věcí, kterou bylo možno činit v těch dobách hluchých uší, bylo řvát, tlumit svou bolest přírodními alkaloidy a hlukem upozorňovat na hluchotu - nejprve ve zkušebnách v bývalé brandýské čajovně, která byla centrem podzemní (a bohužel jediné) „kultury“ v těchto končinách (tu moloch kapitalismu žel bohu časem rozdupal) a později venku, mezi člověčím společenstvím. Rok 2004 přinesl pár pokusů o zvěčnění našich proseb o vyslyšení – marně. Teprva po roce jsme zplodili s Ad Bestias společné demo… Dodnes hrajeme tak, jak jsme se prvně s nástroji, o kterých jsme neměli ani páru, sešli a dosud jsme v sobě nenalezli ani tu kapku slušnosti, abychom se na ně naučili pořádně hrát…jen se snažíme, aby nás bylo co nejvíc slyšet… 

 

Diskografie DNK