Moravanka - diskografie a koncerty

http://www.moravanka.net/  Město: Brno

Moravanka

Moravanka

 

Složení skupiny

Jan Slabák - trubka B, křídlovka, umělecký vedoucí
Vladimír Češek - trubka B
Jan Hlaváček - trubka B, Manažer
Pavel Pálenský - trubka Es
Fero Miko - trubka B solo, křídlovka
Marian Juriga - tenor
Jiří Vydra - baryton
Lukáš Moťka - trombon solo
Josef Kolář - klarinet Es
Stanislav Pavlíček - klarinet B
Miroslav Lukeš - tuba
Milan Řihák - bicí nástroje
Ivana Slabáková - zpěv, průvodní slovo
Daniela Magalová - zpěv
Břetislav Osička - zpěv

 

Informace o skupině

Vyprodané koncerty a rozebrané statisícové náklady gramofonových desek u nás i v zahraničí, široký okruh posluchačů několika generací, to jsou nejpřesvědčivější důkazy obliby dechového orchestru Moravanka Jana Slabáka. Základním kamenem tohoto úspěchu je muzikální provedení každé skladby. Členové orchestru jsou vynikajícími hudebníky - absolventy brněnské konzervatoře a Janáčkovy Akademie múzických umění s praxí v symfonických a divadelních orchestrech. Přitažlivý je i repertoár, vycházející z moravského folklóru, jmenovitě ze Slovácka, který je přirozeně živý a temperametní. Hlavním zdrojem popularity je však osobitý sound a švih, s nímž Moravanka každou skladbu hraje a který je vlastní spíše jazzovým kapelám, než dechovému orchestru. Zakladatelem Moravanky je Jan Slabák (nar. 24. 3. 1941), rodem z Kelčan, malé dědinky nedaleko Kyjova, tedy z míst, kde se vždy hrála muzika vitální a výbušná, a kde folklórní tradice jsou dodnes živé. Jako úspěšný absolvent brněnské konzervatoře se stal členem Státní filharmonie Brno. Současně spolupracoval s mnoha orchestry, počínaje malou dechovou hudbou, tanečním a jazzovým orchestrem Mirko Foreta i Gustava Broma, se Symfonickým orchestrem bratislavského rozhlasu a pustil se i do dálkového studia na JAMU. V Brně se stal brzy předním koncertním sólistou a díky zahraničním zájezdům filharmonického tělesa se dostalo jeho jméno až ke sluchu dirigenta Herberta von Karajana, který jej pozval na konkurzní řízení k berlínským filharmonikům. Termínově však konkurz kolidoval se zahraničním zájezdem Státní filharmonie Brno a tak místo do Berlína, zamířil Jan Slabák v roce 1972 do brněnského rozhlasu s návrhem na vlastní studiový orchestr. O zaměření, obsazení i zvuku měl budoucí dirigent přesnou představu:"'Bude to slovácká dechovka, jaká se hraje u nás doma na Kyjovsku". Již první rozhlasové nahrávky Moravanky Jana Slabáka měly velký ohlas. Rozhodujícím zlomem byl však první televizní pořad v březnu 1973 "Vy neznáte Moravanku", v němž uvedl orchestr svůj celý tehdejší program. I když trval jen 40 minut, úspěch byl mimořádný, zájem o další živá vystoupení i televizní pořady se zvyšoval a tak stáli členové orchestru brzy před otázkou, zda opustit svá dosavadní povolání v brněnských operních a symfonických tělesech a věnovat se výhradně dechové hudbě. Většina zůstala Moravance věrná, a tak se v roce 1978 stabilizovala Moravanka jako profesionální těleso, které v tuzemsku i v zahraničí nyní zastupuje manažer Mgr. Jan Hlaváček. O vynikající kvalitě všech nahrávek Moravanky svědčí mimo jiné i udělení "Zlatého štítu Pantonu" v roce 1975, šest zlatých desek, které Moravanka získala za více než čtyří miliony prodaných gramofonových desek, MC a CD. V roce 1995 obdržela platinovou a v roce 1996 diamantovou desku. Většina těchto nahrávek vyšla i v mnoha dalších zemích, např. v Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Rakousku, USA, a pod značkou Teldec pro země Beneluxu v německých překladech, kde si Moravanka získala značnou oblibu při svých koncertních vystoupeních. V současné době zpívají s Moravankou Jana Slabáka Ivana Slabáková, Daniela Magalová, Břetislav Osička a František Uher. Moravanka Jana Slabáka svými instrumentacemi i osobitým pojetím vyvolala renesanci české dechové hudby nejen doma, ale i za hranicemi. Zahraniční novináři ji lichotivě nazývají "královnou české dechovky" - "The Queen of Brass Bands".

 

 

Diskografie Moravanka