Autorské čtení s rabínem Karolem Sidonem

Podobné akce

Účinkující: Karol Sidon

Typ akce: Knihy a literatura

Zahájení: 23. 3. 2017
Ukončení: 23. 3. 2017

Vstupné: zdarma

Popis akce

Čtvrtek 23. března v 16-17 hodin – Karol Sidon: Kde lišky dávají dobrou noc. Autorské čtení spisovatele a vrchního zemského rabína v rámci konání Templfestu.

Karol Sidon je spisovatel, dramatik, bývalý chartista a disident. Židovskou víru přijal v dospělosti, rabínská studia pak dokončil v Izraeli. Autorova fantazie vás zaplete do smyček času a vrstev historie. Hlavní hrdinové se směsí lidských vlastností vás ale ubezpečí, že nikdo není jen dobrý či zlý a že lidské úmysly se mnohdy nekryjí s výsledky.

Ze série Kde lišky dávají dobrou noc bude rabín Karol Sidon předčítat 23. března od 16 hodin v Domě knihy Knihcentrum.cz.
Karol Sidon se narodil v Praze za války v tzv. smíšeném manželství. Jeho židovský otec Alexander Sidon pocházel z Trnavy, kde byl prvním rabínem po dlouhém vypovězení židů z města. Vzdálenějším příbuzným byl vrchní aškenázský rabín tehdejší Palestiny rabi Josef Chaim Sonnenfeld. Alexander byl roku 1944 zatčen a vězněn gestapem v Pečkárně, na Pankráci a v terezínské Malé pevnosti, kde byl téhož roku umučen. Karol byl poté skrýván na venkově do konce okupace. Matka ho vychovávala sama až do roku 1948, kdy se znovu provdala za Žida. Jeho nevlastní otec opakovaně utekl z terezínského ghetta, kladenských dolů, z Varšavy, z Treblinky a naposledy ze sovětského gulagu.
Po maturitě na JSŠ (1960) vystudoval Karol Sidon dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Poté krátce pracoval v Československém rozhlase, do roku 1968 byl dramaturgem Krátkého filmu ve studiu Jiřího Trnky. V letech 1968–1969 byl redaktorem Literárních listů a Listů. Roku 1968 obdržela jeho rozhlasová hra Dvojí zákon státní cenu k 50. výročí založení republiky.
Do roku 1970 publikoval autobiograficky laděné knihy, které se staly kultovní pro tehdejší mladou generaci, Sen o mém otci a Sen o mně. Scénáristicky spolupracoval s režisérem Jurajem Jakubiskem. Od roku 1970 pracoval jako ineditní autor manuálně a jako prodavač tisku, po podpisu Charty 77 byl propuštěn a následně byl zaměstnán jako topič.
Roku 1978 obdržel exilovou cenu J. Koláře za román Boží osten, který vyšel v samizdatové edici Petlice, kde vydal i svůj románový esej Evangelium podle Josefa Flavia a neuvedené divadelní hry.
Osud obou otců přispěl k tomu, že se Karol, pojmenovaný po svém strýci z otcovy strany, cítil být Židem a v dospělosti (1978) přijal židovskou víru. V roce 1983 byl nucen pod nátlakem StB (viz akce "Pavouk") emigrovat do Německa, kde v Heidelbergu studoval judaistiku. Rabínská studia dokončil v Izraeli. Studoval v institutu Harry Fischel (Machon Ariel) v Jeruzalémě, kde studovalo mnoho ortodoxních rabínů, kteří potom působili v diaspoře. Roku 1992 se stal pražským a zemským rabínem, kdy se inaugurace v Praze zúčastnil zakladatel Machon Ariel rabín Šear Jašuv Cohen, od kterého obdržel smichu (rabínský titul).
Rabimu Sidonovi se podařilo v Praze obnovit židovskou ortodoxní komunitu. Na pomoc si zval mnoho mladých rabínských rodin z Izraele, aby v nich měli hlavně mladí lidé vzor. Ve své funkci se zasadil o založení Lauderových škol (základní školu pojmenoval Gur Arje a gymnázium Or Chadaš), stavbu mikve, zřízení Midraši Tiferet Uzi či košer obchodu.
Roku 2014 vyšel pod pseudonymem Chaim Cigan první díl jeho románové tetralogie na pomezí sci-fi a vážné literatury Kde lišky dávají dobrou noc, jíž se po mnoha letech vrátil k beletrii. Po prvním dílu Altschulova metoda následoval za rok druhý Piano live, a zbývající dva díly Puzzle a Outsider.

Po celý měsíc březen bude v Domě knihy KNIHCENTRUM.cz probíhat akce Čím VÍCE knih nakoupíš, tím větší SLEVU máš. Akce platí do 31. 3. 2017.

Zúčastněte se během měsíce března slosování o vstupenky do Národního divadla moravskoslezského!
Rezervujte si místo e-mailem rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky 607 082 029. Upozornění – 15 minut před začátkem akce rezervace propadají, dostavte se prosím včas!


Místo konání: KNIHCENTRUM.cz, DŮM KNIHY Ostrava

Přesná adresa: (Hledat na mapě)

Ostrava (okres: Ostrava-město kraj: Moravskoslezský kraj stát: Česká republika)

Pořadatel: KNIHCENTRUM.cz, DŮM KNIHY Ostrava
WWW pořadatele: http://www.knihcentrum-ostrava.cz/news

Vkládání kulturních akcí zdarma

Kulturní akce mohou zcela zdarma vkládat registrovaní a přihlášení uživatelé.

Pro lepší zviditelnění kulturní akce na našem webu, nás neváhejte kontaktovat.


Informace o kulturních akcích nemusejí být aktuální. Účinkování na dané kulturní akci si ověřte přímo na stránkách pořadatele kulturní akce!